Home Therapeuten

Therapeuten

Motorische schrijfproblemen en slechte handschriften komen bij kinderen veel voor. De cijfers die daarover in de literatuur te vinden zijn, variëren van 5 tot 25% (Hamstra-Bletz, 1993; Smits-Engelsman, 1995; Mojet, 1991). Ruim 25% van de kinderen in de kinderfysiotherapie is verwezen in verband met schrijf-motorische problemen. Het is moeilijk om sommige kinderen te motiveren om langdurig schrijfoefeningen te doen. Na een aantal bewegingen raken kinderen vaak al weer afgeleid waardoor hun Time on Task te laag is voor een goede motorische inprenting.

Juf-in-a-Box zorgt dat kinderen op een leuke manier meer tijd besteden aan het oefenen van hun fijne schrijfmotoriek. De schrijfoefeningen in Juf-in-a-Box zijn ontwikkeld in samenwerking met professionals op het gebied van kinderfysiotherapie en gebaseerd op Neuromotor Task Training (NTT-methode). In deze methode zijn vier componenten van belang voor de effectiviteit van het leren:

1) motorische controle
2) motorisch leren
3) competentie waar binnen de attributiestijl van het kind.
4) pedagogisch-didactische componenten.

NTT is een taakgeoriënteerde methode, waar eerst de aandacht uit gaat naar de uitvoering van de taak en niet primair naar het algemeen motorische proces erachter, zoals evenwicht, stabiliteit, spierkracht of bewegingsgevoel. Daarnaast wordt het kind actief betrokken bij het bedenken van een oplossing. Op die manier kan het kind de schrijfoefening beter onthouden.

In het schrijfonderwijs onderscheidt NTT zich door elke beweging te ontleden tot de kleinste definieerbare deelbeweging. Deze deelbewegingen worden dan apart getraind en uitgebreid tot steeds complexere ‘chunks’ motoriek. Dit houdt in dat er eerst ter voorbereiding, de neuromotorische schrijfvoorwaarden worden getraind, vervolgens de basishalen en tot slot de halenreeksen (Smits-Engelsman & van Tuijl, 1999).

Meer weten over Juf-in-a-Box als therapie? Kijk op de pagina met informatie over Juf-in-a-Box als therapie of lees meer over het spel en de achterliggende methodiek.

Stabilo Monsterzoo

hier...