Home Docenten

Docenten

Schrijven is een groot probleem geworden binnen het basisonderwijs. Motorische schrijfproblemen en slechte handschriften komen bij kinderen veel voor. De cijfers die daarover in de literatuur te vinden zijn, variëren van 5 tot 25% (Hamstra-Bletz, 1993; Smits-Engelsman, 1995; Mojet, 1991). Ondanks het toenemende belang van de computer is dit een probleem van formaat, want goed met de hand leren schrijven beïnvloedt namelijk ook de taalontwikkeling, het tekstbegrip en de ontwikkeling van de fijne motoriek.

Het blijkt in de praktijk moeilijk om in de klas genoeg tijd te besteden aan het trainen van de schrijfmotoriek en kinderen de individuele aandacht te bieden die zij eigenlijk nodig hebben. Dit terwijl onderzoek heeft aangetoond dat juist de tijd die besteedt wordt aan het schrijven erg van belang is.

Juf-in-a-Box zorgt dat kinderen op een leuke manier meer tijd besteden aan het oefenen van hun fijne motoriek. Leerlingen kunnen zelfstandig met Juf-in-a-Box aan de slag, de docent wordt dus niet extra belast. Juf-in-a-Box geeft de kinderen feedback en past zich continu aan het niveau van het kind aan waardoor de leerling op zijn eigen tempo kan werken. De docent krijgt inzicht in de voortgang van het kind en kan zijn of haar tijd besteden aan de kinderen die extra begeleiding en aandacht nodig hebben.

Meer weten over Juf-in-a-Box op school? Kijk op de pagina met informatie over Juf-in-a-Box op school of lees meer over het spel en de achterliggende methodiek.

Stabilo Monsterzoo

hier...